wydugać

wydugać – wypchnąć, wyrzucić (pol.)

bezokolicznikwydugać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wydugōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wydugosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wydugo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wydugōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wydugocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wydugajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wydugoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wydugoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wydugoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wydugali my; my
wydugali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wydugaliście; żeście wydugali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wydugali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wydugała żech; wydugałach; żech wydugała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wydugała żeś; wydugałaś; żeś wydugała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wydugała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wydugały my; my wydugały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wydugałyście; żeście wydugały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wydugały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wydugało żech; żech wydugało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wydugało żeś; żeś wydugało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wydugało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wydugoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wydugoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wydugoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wydugali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wydugali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wydugali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wydugała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wydugała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wydugała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wydugały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wydugały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wydugały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wydugało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wydugało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wydugało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wydugej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wydugo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wydugejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wydugajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wydugoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wydugoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wydugoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wydugali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wydugali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wydugali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wydugała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wydugała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wydugała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wydugały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wydugały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wydugały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wydugało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wydugało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wydugało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wydugoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wydugoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wydugoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wydugali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wydugali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wydugali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wydugała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wydugała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wydugała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wydugały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wydugały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wydugały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wydugało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wydugało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wydugało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywydugany
rzeczownik odczasown.wydugani
Rybnik

 

SI: Mie sie niy chce lecieć rano po świyże żymły, tōż wydugōm starego.

PL: Mie nie chce się biec rano po świeże bułki, więc wypchnę męża.

 

SI: W dzisiejszcych czasach jedyn drugigo poradzi z roboty wydugać, coby wlyź na jego plac.

PL: W dzisiejszych czasach jeden drugiego potrafi wypchnąć z pracy, żeby wejść na jegomiejsce.

 

SI: Niy chciało mi sie jechać na tyn torg, tōż wydugoł żech staro.

PL: Nie chciało mi się jechać na ten targ, więc wysłąłem żonę.

 

 

 

Podej dalij…