wydychać

wydychać (sie) – wytrzymać, przeżyć (pol.)

bezokolicznikwydychać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wydychōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wydychosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wydycho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wydychōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wydychocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wydychajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wydychoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wydychoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wydychoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wydychali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wydychaliście; żeście wydychali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wydychali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wydychała żech; wydychałach; żech wydychała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wydychała żeś; wydychałaś; żeś wydychała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wydychała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wydychały my; my wydychały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wydychałyście; żeście wydychały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wydychały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wydychało żech; żech wydychało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podychało żeś; żeś wydychało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wydychało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wydychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wydychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wydychoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wydychali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wydychali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wydychali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wydychała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wydychała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wydychała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wydychały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wydychały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wydychały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wydychało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wydychało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wydychało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wydychej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wydycho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wydychejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wydychajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wydychoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wydychoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wydychoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wydychali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wydychali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wydychali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wydychała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wydychała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wydychała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wydychały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wydychały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wydychały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wydychało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wydychało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wydychało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wydychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wydychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wydychoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wydychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wydychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wydychali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wydychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wydychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wydychała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wydychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wydychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wydychały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wydychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wydychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wydychało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wydychani
Rybnik

POL: głównie w zaprzeczeniu: nie móc „wydychać” – nie móc przeżyć, wytrzymać z powodu wysokiej temperatury, zapachu, wilgotnośći, pwietrza itp.

 

SI: Na co sam tak hajcujecie, dyć sam wydychać niy idzie.

PL: Po co tutaj tak grzejecie, przecież tutaj nie można wytrzymać.

 

SI: Jo musza wylyź, bo sam niy wydychōm, sam je za duszno.

PL: Ja muszę wyjść, bo tutaj nie wytrzymam, tutaj jest zbyt duszno.

 

SI: Tam je dzisiej tak parno, że niy idzie wydychać.

PL: Tam jest dzisiaj tak duszno, że nie można wytrzymać.

 

 

 

Podej dalij…