wydziubać

wydziubać (sie) – wydziobać (pol.)

bezokolicznikwydziubać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wydziubia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wydziubiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wydziubie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wydziubiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wydziubiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wydziubiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wydziuboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wydziuboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wydziuboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wydziubali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wydziubaliście; żeście wydziubali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wydziubali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wydziubała żech; wydziubałach; żech wydziubała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wydziubała żeś; wydziubałaś; żeś wydziubała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wydziubała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wydziubały my; my wydziubały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wydziubałyście; żeście wydziubały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wydziubały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wydziubało żech; żech wydziubało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wydziubało żeś; żeś wydziubało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wydziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wydziuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wydziuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wydziuboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wydziubali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wydziubali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wydziubali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wydziubała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wydziubała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wydziubała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wydziubały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wydziubały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wydziubały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wydziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wydziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wydziubało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wydziubej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wydziubie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wydziubejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wydziubiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wydziuboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wydziuboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wydziuboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wydziubali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wydziubali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wydziubali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wydziubała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wydziubała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wydziubała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wydziubały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wydziubały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wydziubały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wydziubało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wydziubało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wydziubało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wydziuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wydziuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wydziuboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wydziubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wydziubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wydziubali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wydziubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wydziubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wydziubała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wydziubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wydziubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wydziubały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wydziubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wydziubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wydziubało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywydziubany
rzeczownik odczasown.wydziubani
Rybnik

 

Dej pozōr, aż mi te kury tych grzōndek niy wydziubiōm.

Musza gōnić ptoki, bo mi cały majz chcōm wydziubać.

 

Podej dalij…