wyfurgnyć

wyfurgnyć (sie) – wyfrunąć (pol.)

bezokolicznikwyfurgnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyfurgna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyfurgniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyfurgnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyfurgnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyfurgniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyfurgnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyfurgnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyfurgnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyfurgnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyfurgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyfurgliście; żeście wyfurgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyfurgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyfurgła żech; wyfurgłach; żech wyfurgła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyfurgła żeś; wyfurgłaś; żeś wyfurgła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyfurgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyfurgły my; my wyfurgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyfurgłyście; żeście wyfurgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyfurgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyfurgło żech; żech wyfurgło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyfurgło żeś; żeś wyfurgło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyfurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyfurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyfurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyfurgnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyfurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyfurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyfurgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyfurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyfurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyfurgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyfurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyfurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyfurgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyfurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyfurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyfurgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyfurgnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyfurgnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyfurgnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyfurgnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyfurgnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyfurgnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyfurgnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyfurgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyfurgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyfurgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyfurgła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyfurgła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyfurgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyfurgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyfurgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyfurgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyfurgło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyfurgło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyfurgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyfurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyfurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyfurgnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyfurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyfurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyfurgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyfurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyfurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyfurgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyfurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyfurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyfurgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyfurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyfurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyfurgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyfurgnyty
rzeczownik odczasown.wyfurgnyci
Rybnik

 

Trza tej kurze ustrzignyć krzidło, co wiyncyj niy wyfurgnie z kotyka.

Kedy zaś ta kura wyfurgła?

Zapōmnioł żech zawrzyć klotka, tōż kanarek wyfurgnōł na izba a niy chce wlyź nazod.

 

Podej dalij…