wyginać

wyginać (sie) – wyginać (pol.)

bezokolicznikwyginać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyginōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyginosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wygino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyginōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyginocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyginajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyginoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyginoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyginoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyginali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyginaliście; żeście wyginali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyginali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyginała żech; wyginałach; żech wyginała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyginała żeś; wyginałaś; żeś wyginała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyginała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyginały my; my wyginały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyginałyście; żeście wyginały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyginały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyginało żech; żech wyginało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyginało żeś; żeś wyginało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyginało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyginoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyginali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyginali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyginali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyginała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyginała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyginała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyginały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyginały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyginały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyginało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyginało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyginało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyginej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wygino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyginejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyginajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyginoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyginoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyginoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyginali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyginali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyginali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyginała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyginała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyginała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyginały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyginały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyginały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyginało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyginało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyginało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyginoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyginali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyginała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyginały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyginało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wyginoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wyginoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wyginoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wyginali; bydymy wyginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wyginali; bydziecie wyginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wyginali; bydōm wyginać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wyginała; byda wyginać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wyginała; bydziesz wyginać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wyginała; bydzie wyginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wyginały; bydymy wyginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wyginały; bydziecie wyginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wyginały; bydōm wyginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wyginało; byda wyginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wyginało; bydziesz wyginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wyginało; bydzie wyginać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyginany
rzeczownik odczasown.wyginani
Rybnik

 

Niy wyginej tej łyżki! Cōż to robisz?

Trza wziōnś jaki hrubszy kolik, bo tyn sie za fest wygino.

Dej pozōr, bo te deski sie fest wyginajōm, co sie kero niy złōmie.

 

Podej dalij…