wygnać

wygnać (sie) – wygonić, wypędzić (pol.)

bezokolicznikwygnać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyżyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyżyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyżynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyżynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyżyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyżynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wygnoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wygnoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wygnoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wygnali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wygnaliście; żeście wygnali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wygnali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wygnała żech; wygnałach; żech wygnała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wygnała żeś; wygnałaś; żeś wygnała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wygnała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wygnały my; my wygnały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wygnałyście; żeście wygnały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wygnały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wygnało żech; żech wygnało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wygnało żeś; żeś wygnało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wygnało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wygnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wygnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wygnoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wygnali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wygnali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wygnali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wygnała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wygnała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wygnała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wygnały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wygnały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wygnały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wygnało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wygnało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wygnało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyżyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyżynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyżyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyżynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wygnoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wygnoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wygnoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wygnali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wygnali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wygnali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wygnała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wygnała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wygnała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wygnały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wygnały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wygnały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wygnało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wygnało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wygnało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wygnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wygnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wygnoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wygnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wygnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wygnali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wygnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wygnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wygnała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wygnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wygnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wygnały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wygnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wygnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wygnało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywygnany
rzeczownik odczasown.wygnani
Rybnik

 

Chodziyły sam ôtok po wsi jakiś Cygany, ale tata ich wygnoł a niy puściōł ich na plac.

Zeflik tak piōł, aż na kōniec baba wygnała go z dōmu.

Idź wyżyń te krowy na łōnka.

 

Podej dalij…