wygnyć

wygnyć (sie) – wygiąć (pol.)

bezokolicznikwygnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wygna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wygniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wygnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wygnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wygniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wygnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wygnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wygnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wygnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wygli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wygliście; żeście wygli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wygli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wygła żech; wygłach; żech wygła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wygła żeś; wygłaś; żeś wygła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wygła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wygły my; my wygły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wygłyście; żeście wygły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wygły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wygło żech; żech wygło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wygło żeś; żeś wygło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wygło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wygnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wygnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wygnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wygli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wygli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wygli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wygła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wygła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wygła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wygły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wygły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wygły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wygło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wygło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wygło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wygnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wygnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wygnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wygnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wygnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wygnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wygnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wygli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wygli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wygli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wygła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wygła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wygła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wygły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wygły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wygły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wygło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wygło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wygło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wygnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wygnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wygnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wygli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wygli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wygli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wygła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wygła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wygła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wygły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wygły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wygły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wygło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wygło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wygło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywygnyty
rzeczownik odczasown.wygnyci
Rybnik

 

Kery tyn klucz tak wygnōł, że go ani do zōmka niy poradza wrazić?

Wygnij mi trocha ta rułka, co bydzie leżała bliżyj ściany.

Pōdź wygnymy tyn drōt, aż sie kery nim niy bodnie.

Podej dalij…