wygryź

wygryź (sie) – wygryźć (pol.)

bezokolicznikwygryź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wygryza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wygryziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wygryzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wygryzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wygryziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wygryzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wygryz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wygryz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wygryz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wygryźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wygryźliście; żeście wygryźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wygryźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wygryzła żech; wygryzłach; żech wygryzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wygryzła żeś; wygryzłaś; żeś wygryzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wygryzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wygryzły my; my wygryzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wygryzłyście; żeście wygryzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wygryzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wygryzło żech; żech wygryzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wygryzło żeś; żeś wygryzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyôgryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wygryz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wygryz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wygryz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wygryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wygryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wygryźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wygryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wygryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wygryzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wygryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wygryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wygryzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wygryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wygryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wygryzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wygryź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wygryzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wygryźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wygryzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wygryz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wygryz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wygryz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wygryźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wygryźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wygryźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wygryzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wygryzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wygryzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wygryzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wygryzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wygryzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wygryzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wygryzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wygryzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wygryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wygryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wygryz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wygryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wygryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wygryźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wygryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wygryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wygryzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wygryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wygryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wygryzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wygryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wygryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wygryzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywygryziōny
rzeczownik odczasown.wygryziyni
Rybnik

 

Kery ci wygryz ta dziura na palcu we fuzekli, mysz?

Myszy wygryzły dziury w miechach, tōż ôbiyli suje sie na ziymia. Trza kota przikludzić.

Co to tak wygryzło te kartofle, ślimoki?

 

Podej dalij…