wykiprować

wykiprować (sie) – wysypać, wywrócić (pol.)

bezokolicznikwykiprować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wykipruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wykiprujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wykipruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wykiprujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wykiprujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wykiprujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wykiprowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wykiprowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wykiprowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wykiprowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wykiprowaliście; żeście wykiprowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wykiprowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wykiprowała żech; wykiprowałach; żech wykiprowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wykiprowała żeś; wykiprowałaś; żeś wykiprowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wykiprowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kiprowały my; my kiprowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wykiprowałyście; żeście wykiprowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wykiprowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wykiprowało żech; żech wykiprowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wykiprowało żeś; żeś wykiprowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wykiprowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wykiprowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wykiprowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wykiprowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wykiprowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wykiprowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wykiprowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wykiprowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wykiprowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wykiprowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wykiprowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wykiprowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wykiprowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wykiprowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wykiprowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wykiprowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wykipruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wykipruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wykiprujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wykiprujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wykiprowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wykiprowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wykiprowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wykiprowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wykiprowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wykiprowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wykiprowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wykiprowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wykiprowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wykiprowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wykiprowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wykiprowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wykiprowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wykiprowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wykiprowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wykiprowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wykiprowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wykiprowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wykiprowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wykiprowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wykiprowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wykiprowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wykiprowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wykiprowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wykiprowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wykiprowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wykiprowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wykiprowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wykiprowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wykiprowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywykiprowany
rzeczownik odczasown.wykiprowani
Rybnik

 

Wykipruj mi tyn wōngel tak, co niy byda musioł go bez pōł placu przeciepować.

Kaj ci wykiprować tyn piosek?

Jo ci wykipruja tyn wōngel sam we wrotach, bo na placu sie utopia.

 

Podej dalij…