wykluć

wykluć (sie) – wykluć (pol.)

bezokolicznikwykluć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wykluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyklujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wykluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyklujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyklujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyklujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wykluł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wykluł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wykluł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wykluli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wykluliście; żeście wykluli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wykluli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wykluła żech; wyklułach; żech wykluła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wykluła żeś; wyklułaś; żeś wykluła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wykluła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wykluły my; my wykluły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyklułyście; żeście wykluły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wykluły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wykluło żech; żech wykluło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wykluło żeś; żeś wykluło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wykluło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wykluł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wykluł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wykluł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wykluli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wykluli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wykluli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wykluła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wykluła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wykluła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wykluły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wykluły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wykluły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wykluło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wykluło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wykluło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wykluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wykluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyklujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyklujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wykluł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wykluł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wykluł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wykluli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wykluli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wykluli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wykluła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wykluła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wykluła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wykluły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wykluły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wykluły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wykluło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wykluło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wykluło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wykluł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wykluł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wykluł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wykluli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wykluli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wykluli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wykluła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wykluła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wykluła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wykluły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wykluły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wykluły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wykluło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wykluło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wykluło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywykluty
rzeczownik odczasown.wykluci
Rybnik

 

Wykluło mi sie siedym pilyntōw.

Jak mi sie wyklujōm kurzynta, to sie niy rusza z chałupy, bezto żech dzisiej prziszła.

Zeszły tydziyń mi sie pilynta wykluły, tōż już trocha podrosły.

 

Podej dalij…