wykludzać

wykludzać (sie) – wyprowadzać (pol.)

bezokolicznikwykludzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wykludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wykludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wykludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wykludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wykludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wykludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wykludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wykludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wykludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wykludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wykludzaliście; żeście wykludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wykludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wykludzała żech; wykludzałach; żech wykludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wykludzała żeś; wykludzałaś; żeś wykludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wykludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wykludzały my; my wykludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wykludzałyście; żeście wykludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wykludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wykludzało żech; żech wykludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wykludzało żeś; żeś wykludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wykludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wykludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wykludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wykludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wykludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wykludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wykludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wykludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wykludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wykludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wykludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wykludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wykludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wykludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wykludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wykludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wykludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wykludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wykludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wykludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wykludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wykludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wykludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wykludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wykludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wykludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wykludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wykludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wykludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. wykludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wykludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wykludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wykludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wykludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wykludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wykludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wykludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wykludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wykludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wykludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wykludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wykludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wykludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wykludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wykludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wykludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wykludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wykludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wykludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wykludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wykludzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wykludzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wykludzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wykludzali; bydymy wykludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wykludzali; bydziecie wykludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wykludzali; bydōm wykludzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wykludzała; byda wykludzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wykludzała; bydziesz wykludzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wykludzała; bydzie wykludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wykludzały; bydymy wykludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wykludzały; bydziecie wykludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wykludzały; bydōm wykludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wykludzało; byda wykludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wykludzało; bydziesz wykludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wykludzało; bydzie wykludzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywykludzany
rzeczownik odczasown.wykludzani
Rybnik

 

Doczkej chwila, bo praje krowa nałōnka wykludzōm.

Ludzie sie wykludzajōm, a chałupy bulōm jedna za drugōm skuli szkodōw gōrniczych.

My sie wykludzōmy latoś do Niymiec.

 

Podej dalij…