wykraś

wykraś (sie) – wykraść (pol.)

bezokolicznikwykraś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wykradna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wykradniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wykradnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wykradnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wykradniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wykradnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wykrod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wykrod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wykrod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wykradli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wykradliście; żeście wykradli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wykradli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wykradła żech; wykradłach; żech wykradła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wykradła żeś; wykradłaś; żeś wykradła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wykradła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wykradły my; my wykradły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wykradłyście; żeście wykradły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wykradły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wykradło żech; żech wykradło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wykradło żeś; żeś wykradło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wykradło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wykrod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wykrod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wykrod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wykradli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wykradli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wykradli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wykradła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wykradła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wykradła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wykradły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wykradły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wykradły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wykradło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wykradło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wykradło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wykradnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wykradnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wykradnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wykradnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wykrod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wykrod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wykrod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wykradli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wykradli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wykradli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wykradła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wykradła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wykradła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wykradły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wykradły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wykradły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wykradło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wykradło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wykradło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wykrod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wykrod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wykrod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wykradli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wykradli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wykradli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wykradła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wykradła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wykradła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wykradły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wykradły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wykradły

tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wykradło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wykradło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wykradło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywykradziōny; wykradnyty
rzeczownik odczasown.wykradzyni; wykradnyci
Rybnik

 

Lis, tyn gizd, wykrod mi sam ôtok wszystki kury z kurnika.

Trofiōł żech ôtok kota, że mi chcioł wykraś gołymbie z gołymbnika.

Wrōble wykrodajōm kurōm te żarci z kotyka.

Podej dalij…