wyłazić

wyłazić (sie) – wychodzić, wystawać (pol.)

bezokolicznikwyłazić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyłaża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyłazisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyłazi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyłażymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyłazicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyłażōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyłaziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyłaziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyłaziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyłaziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyłaziyliście; żeście wyłaziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyłaziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyłaziyła żech; wyłaziyłach; żech wyłaziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyłaziyła żeś; wyłaziyłaś; żeś wyłaziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyłaziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyłaziyły my; my wyłaziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyłaziyłyście; żeście wyłaziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyłaziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyłaziyło żech; żech wyłaziyzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyłaziyło żeś; żeś wyłaziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyłaziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyłaziół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyłaziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyłaziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyłaziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyłaziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyłaziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyłaziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyłaziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyłaziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyłaziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyłaziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyłaziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyłaziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyłaziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyłaziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyłaź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyłazi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyłaźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyłażōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyłaziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyłaziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyłaziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyłaziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyłaziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyłaziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyłaziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyłaziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyłaziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyłaziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyłaziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyłaziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyłaziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyłaziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyłaziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyłaziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyłaziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyłaziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyłaziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyłaziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyłaziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyłaziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyłaziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyłaziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyłaziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyłaziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyłaziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyłaziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyłaziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyłaziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wyłaziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wyłaziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wyłaziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wyłaziyli; bydymy wyłazić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wyłaziyli; bydziecie wyłazić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wyłaziyli; bydōm wyłazić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wyłaziyła; byda wyłazić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wyłaziyła; bydziesz wyłazić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wyłaziyła; bydzie wyłazić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wyłaziyły; byfymy wyłazić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wyłaziyły; bydziecie wyłazić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wyłaziyły; bydōm wyłazić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wyłaziyło; byda wyłazić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wyłaziyło; bdziesz wyłazić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wyłaziyło; bydzie wyłazić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyłażōny
rzeczownik odczasown.wyłażyni
Rybnik

POL: (1) wychodzić; (2) wystawać, sterczeć

 

Coci to tam wyłazi spod tego mantla ze zadku?

Wyłaź warciyj, bo nōm za chwila szofer te dźwiyrz zawrze.

Jo wyłaża na dwōr, bo sie sam udusza w tym prasku.

 

Podej dalij…