wyndzōnka

wyndzōnka – wędzonka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wyndzōnka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wyndzōnki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wyndzōnce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wyndzōnka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wyndzōnkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wyndzōnce
Wołacz l. poj. Ty…wyndzōnko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wyndzōnki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wyndzōnkōw; wyndzōnek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wyndzōnkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wyndzōnki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…wyndzōnkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wyndzōnkach
Wołacz l. mn. Wy…wyndzōnki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Ukryj se trocha wyndzōnki ku tymu chlebie.

PL: Ukrój sobie trochę wędzonki do tego chleba.

 

SI: Wyłoża ci tyn chlyb do roboty wyndzōnkōm.

PL: Wyłożę ci ten chleb do pracy wędzonką.

 

SI: Chcesz kōnsek wyndzōnki na świynta, bo mōm praje uwyndzōno?

PL: Chcesz kawałek wędzonki na święta, bo mam prawie uwędzoną?

 

 

 

.

Podej dalij…