wynosić

wynosić (sie) – wynosić (pol.)

bezokolicznikwynosić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wynosza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wynosisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wynosi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wynoszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wynosicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wynoszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wynosiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wynosiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wynosiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wynosiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wynosiyliście; żeście wynosiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wynosiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wynosiyła żech; wynosiyłach; żech wynosiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wynosiyła żeś; wynosiyłaś; żeś wynosiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wynosiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wynosiyły my; my wynosiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wynosiyłyście; żeście wynosiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wynosiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wynosiyło żech; żech wynosiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wynosiyło żeś; żeś wynosiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wynosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wynosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wynosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wynosiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wynosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wynosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wynosiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wynosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wynosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wynosiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wynosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wynosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wynosiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wynosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wynosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wynosiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wynoś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wynosi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wynoście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wynoszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wynosiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wynosiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wynosiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wynosiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wynosiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wynosiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wynosiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wynosiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wynosiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wynosiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wynosiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wynosiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wynosiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wynosiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wynosiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wynosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wynosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wynosiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wynosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wynosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wynosiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wynosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wynosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wynosiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wynosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wynosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wynosiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wynosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wynosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wynosiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wynosiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wynosiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wynosiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wynosiyli; bydymy wynosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wynosiyli; bydziecie wynosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wynosiyli; bydōm wynosić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wynosiyła; byda wynosić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wynosiyła; bydziesz wynosić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wynosiyła; bydzie wynosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wynosiyły; bydymy wynosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wynosiyły; bydziecie wynosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wynosiyły; bydōm wynosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wynosiyło; byda wynosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wynosiyło; bydziesz wynosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wynosiyło; bydzie wynosić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywynoszōny
rzeczownik odczasown.wynoszyni
Rybnik

 

Wynoś sie.

Ta woda po kōmpaniu musza wynosić we kiblach na dwōr.

Te stare klamory wynoszymy na gōra, abo do pywnice, a bez zima ich bydymy przebiyrać.

 

Podej dalij…