wyńś

wyńś (sie) – wyjść(pol.)

bezokolicznikwyńś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyńda
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyńdziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyńdzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyńdymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyńdziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyńdōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyszli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyszliście; żeście wyszli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyszli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyszła żech; wyszłach; żech wyszła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyszła żeś; wyszłaś; żeś wyszła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyszła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyszły my; my wyszły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyszłyście; żeście wyszły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyszły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyszło żech; żech wyszło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyszło żeś; żeś wyszło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyszło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyszli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyszli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyszli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyszła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyszła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyszła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyszły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyszły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyszły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyszło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyszło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyszło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyńdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyńdzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyńdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyńdōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyszli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyszli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyszli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyszła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyszła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyszła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyszły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyszły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyszły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyszło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyszło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyszło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyszli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyszła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyszły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyszło
cz. przysz. złoż l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyńdzōny
rzeczownik odczasown.wyńdzyni
Rybnik

 

Pōdź, wyńdymy piynć minut warciyj, coby zaś niy lecieć.

Jak wyńdziesz za wczasu, to cie autobus niy uciecze.

Jak wyńdziecie z dōmu, to dejcie znać.

 

Podej dalij…