wynzeł

wynzeł – supeł (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…wynzeł
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…wynzła
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wynzłowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…wynzeł
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...wynzłym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…wynźle
Wołacz l. poj. Ty…wynźle
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…wynzły
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…wynzłōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…wynzłōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…wynzły
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…wynzłami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…wynzłach
Wołacz l. mn. Wy…wynzły
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Kery sam narobiōł tela wynzłōw na tym powrozie, jako jo to mōm teraz rozmatłać?

PL: Kto tutaj narobił tyle supłów na tym powrozie, jak ja mam to teraz rozplątać?

 

SI: Zawiōnż mu te sznōrki na maszki, yno mu wynzłōw niy narōb.

PL: Zawiąż mu te sznurówki na kokardki, tylko mu supłów nie narób.

 

SI: Zawiōnż tyn szpagat na wynzeł, coby sie niy ôdwiōnzoł.

PL: Zawiąż ten sznurek na supeł, żeby się nie odwiązał.

 

 

 

Podej dalij…