wypadnyć

wypadnyć (sie) – wypaść (pol.)

bezokolicznikwypadnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypadna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wypadniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypadnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wypadnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wypadniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wypadnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wypadnōł żech; wypod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wypadnōł żeś; wypod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wypadnōł; wypod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wypadli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypadliście; żeście wypadli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wypadli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wypadła żech; wypadłach; żech wypadła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wypadła żeś; wypadłaś; żeś wypadła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wypadła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wypadły my; my wypadły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wypadłyście; żeście wypadły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wypadły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wypadło żech; żech wypadło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wypadło żeś; żeś wypadło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wypadło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wypadnōł; bōł żech wypod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wypadnōł; bōł żeś wypod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wypadnōł; bōł wypod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wypadli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wypadli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wypadli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wypadła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wypadła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wypadła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wypadły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wypadły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wypadły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wypadło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wypadło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wypadło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypadnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wypadnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wypadnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wypadnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wypadnōł bych; wypod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wypadnōł byś; wypod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wypadnōł by; wypod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wypadli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wypadli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypadli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wypadła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wypadła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wypadła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wypadły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wypadły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wypadły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wypadło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wypadło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wypadło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wypadnōł; bōł bych wypod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wypadnōł; bōł byś wypod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wypadnōł; bōł by wypod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wypadli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wypadli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wypadli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wypadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wypadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wypadła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wypadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wypadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wypadły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wypadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wypadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wypadło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywypadnyty
rzeczownik odczasown.wypadnyci
Rybnik

POL: wypaść ktoś, coś na zewnątrz

 

Dej pozōr, aż tyn synek niy wypadnie z tego wōzka.

Zapnij se ta taszka, bo ci tyn mobilniok wypadnie.

Wczora mi zōmb wypod, bo już mi sie ruszoł dwa tydnie.

 

Podej dalij…