wyparfinować

wyparfinować (sie) – wyperfumować (pol.)

bezokolicznikwyparfinować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyparfinuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyparfinujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyparfinuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyparfinujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyparfinujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyparfinujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyparfinowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyparfinowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyparfinowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyparfinowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyparfinowaliście; żeście wyparfinowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyparfinowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyparfinowała żech; wyparfinowałach; żech wyparfinowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyparfinowała żeś; wyparfinowałaś; żeś wyparfinowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyparfinowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyparfinowały my; my wyparfinowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyparfinowałyście; żeście wyparfinowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyparfinowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyparfinowało żech; żech wyparfinowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyparfinowało żeś; żeś wyparfinowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyparfinowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyparfinowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyparfinrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyparfinowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyparfinowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyparfinowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyparfinowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyparfinowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyparfinowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyparfinowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyparfinowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyparfinowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyparfinowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyparfinowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyparfinowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyparfinowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyparfinuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyparfinuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyparfinujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyparfinujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyparfinowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyparfinowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyparfinowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyparfinowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyparfinowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyparfinowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyparfinowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyparfinowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyparfinowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyparfinowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyparfinowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyparfinowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyparfinowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyparfinowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyparfinowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyparfinowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyparfinowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyparfinowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyparfinowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyparfinowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyparfinowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyparfinowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyparfinowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyparfinowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyparfinowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyparfinowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyparfinowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyparfinowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyparfinowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyparfinowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyparfinowany
rzeczownik odczasown.wyparfinowani
Rybnik

 

Cōż żeś sie tak wyparfinowoł, dyć sam trza by we gazmasce chodzić .

Czujsz, jak ôna sie wyparfinowała?

Trza było sie ôkōmpać, a niy wyparfinować.

Podej dalij…