wypisać

wypisać (sie) – wypisać (pol.)

bezokolicznikwypisać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wypiszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypisze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wypiszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wypiszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wypiszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wypisoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wypisoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wypisoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wypisali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypisaliście; żeście wypisali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wypisali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wypisała żech; wypisałach; żech wypisała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wypisała żeś; wypisałaś; żeś wypisała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wypisała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wypisały my; my wypisały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wypisałyście; żeście wypisały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wypisały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wypisało żech; żech wypisało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wypisało żeś; żeś wypisało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wypisało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wypisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wypisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wypisoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wypisali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wypisali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wypisali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wypisała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wypisała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wypisała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wypisały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wypisały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wypisały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wypisało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wypisało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wypisało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypisz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wypisze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wypiszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wypiszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wypisoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wypisoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wypisoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wypisali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wypisali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypisali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wypisała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wypisała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wypisała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wypisały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wypisały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wypisały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wypisało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wypisało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wypisało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wypisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wypisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wypisoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wypisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wypisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wypisali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wypisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wypisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wypisała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wypisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wypisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wypisały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wypisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wypisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wypisało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywypisany
rzeczownik odczasown.wypisani
Rybnik

 

Ledwa go wypisali z lazaretu, to poszoł prosto do szynku.

Wypisz se tego totka, to ci go pośla.

Wypisz mi sam miana tych lykōw, co ci mōm kupić.

Niy chcieli mi we aptyce lykōw sprzedać, tōż musiała żech iś do dochtorki, coby mi recept wypisała.

 

Podej dalij…