wypiyrzić sie

wypiyrzić sie – wypierzyć się (pol.)

bezokolicznikwypiyrzić sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypiyrza sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wypiyrzisz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypiyrzi sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wypiyrzymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wypiyrzicie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wypiyrzōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wypiyrzōł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wypiyrzōł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wypiyrzōł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wypiyrzili my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypiyrziliście sie; żeście sie wypiyrzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wypiyrzili sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wypiyrziła żech sie; wypiyrziłach sie; żech sie wypiyrziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wypiyrziła żeś sie; wypiyrziłaś sie; żeś sie wypiyrziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wypiyrziła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wypiyrziły my sie; my sie wypiyrziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wypiyrziłyście sie; żeście sie wypiyrziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wypiyrziły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wypiyrziło żech sie; żech sie wypiyrziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wypiyrziło żeś sie; żeś sie wypiyrziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wypiyrziło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie wypiyrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie wypiyrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie wypiyrzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie wypiyrzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie wypiyrzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie wypiyrzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie wypiyrziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie wypiyrziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie wypiyrziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie wypiyrziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie wypiyrziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie wypiyrziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie wypiyrziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie wypiyrziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie wypiyrziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypiyrz sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie wypiyrzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wypiyrzcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie wypiyrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wypiyrzōł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wypiyrzōł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wypiyrzōł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wypiyrzili by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wypiyrzili byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypiyrzili by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wypiyrziła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wypiyrziła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wypiyrziła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wypiyrziły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wypiyrziły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wypiyrziły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wypiyrziło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wypiyrziło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wypiyrziło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie wypiyrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie wypiyrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie wypiyrzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie wypiyrzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie wypiyrzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie wypiyrzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie wypiyrziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie wypiyrziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie wypiyrziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie wypiyrziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie wypiyrziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie wypiyrziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie wypiyrziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie wypiyrziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie wypiyrziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wypiyrzyni sie
Rybnik

 

Kury sie piyrzōm, tōż niy niesōm jajec, trza doczkać, aż sie wypiyrzōm.

Kokot sie wypiyrzōł, a zaś wyglōndo piyknie z tymi piōrami.

Ta kura sie praje piyrzi.

 

Podej dalij…