wypłacić

wypłacić (sie) – wypłacić (pol.)

bezokolicznikwypłacić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypłaca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wypłacisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypłaci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wypłacymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wypłacicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wypłacōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wypłaciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wypłaciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wypłaciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wypłaciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypłaciyliście; żeście wypłaciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wypłaciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wypłaciyła żech; wypłaciyłach; żech wypłaciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wypłaciyła żeś; wypłaciyłaś; żeś wypłaciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wypłaciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wypłaciyły my; my wypłaciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wypłaciyłyście; żeście wypłaciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wypłaciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wypłaciyło żech; żech wypłaciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wypłaciyło żeś; żeś wypłaciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wypłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wypłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wypłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wypłaciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wypłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wypłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wypłaciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wypłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wypłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wypłaciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wypłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wypłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wypłaciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wypłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wypłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wypłaciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypłoć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wypłaci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wypłoćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wypłacōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wypłaciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wypłaciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wypłaciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wypławciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wypłaciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypłaciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wypłaciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wypłaciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wypłaciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wypłaciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wypłaciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wypłaciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wypłaciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wypłaciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wypłaciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wypłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wypłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wypłaciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wypłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wypłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wypłaciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wypłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wypłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wypłaciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wypłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wypłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wypłaciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wypłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wypłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wypłaciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywypłacōny
rzeczownik odczasown.wypłacyni
Rybnik

 

Musioł żech wypłacić ze kōnta dwiesta złotych, bo żch musioł bynziny naloć do auta.

Sam mosz karta, a wypłoć tam sto złotych, co bydymy mieć na jutro do sklepu.

Jutro wypłaca te piniōndze z banku, co bydymy mieć, jak fōrmōn te wōngli prziwiezie.

 

 

Podej dalij…