wyprać

wyprać (sie) – wyprać (pol.)

bezokolicznikwyprać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wypieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wypierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wypierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wypierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyproł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyproł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyproł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyprali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypraliście; żeście wyprali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyprali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyprała żech; wyprałach; żech wyprała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyprała żeś; wyprałaś; żeś wyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyprała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyprały my; my wyprały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyprałyście; żeście wyprały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyprały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyprało żech; żech wyprało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyprało żeś; żeś wyprało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyprało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyproł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyproł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyproł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyprali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyprali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyprali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyprała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyprała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyprała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyprały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyprały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyprały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyprało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyprało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyprało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wypiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wypiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wypierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyproł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyproł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyproł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyprali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyprali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyprali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyprała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyprała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyprała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyprały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyprały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyprały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyprało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyprało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyprało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyproł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyproł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyproł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyprali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyprali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyprali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyprała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyprała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyprała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyprały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyprały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyprały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyprało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyprało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyprało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyprany
rzeczownik odczasown.wyprani
Rybnik

 

Wybieresz mi na jutro ta bioło koszula?

Dej sam tegaloty, bo piera, to ci ich tyż wypiera.

Wyprała żech ci tyn cwiter, tōż se musisz jaki inkszy wziōnś.

 

Podej dalij…