wyprōźnić

wyprōźnić – opróżnić, uprzątnąć (pol.)

bezokolicznikwyprōźnić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyprōźnia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyprōźnisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyprōźni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyprōźniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyprōźnicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyprōźniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyprōźniōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyprōźniōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyprōźniōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyprōźniyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyprōźniyliście; żeście wyprōźniyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyprōźniyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyprōźniyła żech; wyprōźniyłach; żech wyprōźniyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyprōźniyła żeś; wyprōźniyłaś; żeś wyprōźniyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyprōźniyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyprōźniyły my; my wyprōźniyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyprōźniyłyście; żeście wyprōźniyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyprōźniyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyprōźniyło żech; żech wyprōźniyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyprōźniyło żeś; żeś wyprōźniyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyprōźniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyprōźniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyprōźniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyprōźniōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyprōźniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyprōźniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyprōźniyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyprōźniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyprōźniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyprōźniyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyprōźniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyprōźniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyprōźniyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyprōźniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyprōźniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyprōźniyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyprōźnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyprōźni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyprōźnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyprōźniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyprōźniōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyprōźniōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyprōźniōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyprōźniyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyprōźniyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyprōźniyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyprōźniyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyprōźniyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyprōźniyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyprōźniyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyprōźniyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyprōźniyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyprōźniyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyprōźniyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyprōźniyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyprōźniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyprōźniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyprōźniōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyprōźniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyprōźniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyprōźniyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyprōźniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyprōźniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyprōźniyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyprōźniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyprōźniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyprōźniyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyprōźniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyprōźniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyprōźniyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyprōźniōny
rzeczownik odczasown.wyprōźniyni
Rybnik

 

SI: Jo ci wyprōźnia ta kuchnia na jutro, a ty jōm ubiylisz.

PL: Ja opróżnię ci tę kuchnię na jutro, a ty ją wymalujesz.

 

SI: Kedy wyprōźnisz ta grōdza w pywnicy, dyć hned trza tam nowe kartofle suć?

PL: Kiedy uprzątniesz tę grodzę w piwnicy, przecież niedługo trzeba tam sypać nowe ziemniaki?

 

SI: Wyprōnij tyn garaż, aż tyn Jorguś se tam bydzie mōg tyn motorcykel stawiać.

PL:  Uprzątnij ten garaż, żeby Jerzyk mōgł sobie tam stawiać ten swój motocykl.

 

SI: Jo ci wyprōźnia jedyn fach we szarnku, aż bydziesz miała kaj te lōnty schraniać, a niy sztyjc ich na stołkach wiyszosz.

PL: Ja opróżnię ci jedną półkę w szafie, żebyś  miała gdzie te ubrania chować, a nie wieszała ich ciągle na krzesłach.

 

 

 

 

Podej dalij…