wyrychlać sie

wyrychlać sie – wychodzić przed szereg (pol.)

bezokolicznikwyrychlać sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyrychlōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyrychlosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyrychlo sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyrychlōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyrychlocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyrychlajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyrychloł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyrychloł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyrychloł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyrychlali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyrychlaliście sie; żeście sie wyrychlali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyrychlali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyrychlała żech sie; wyrychlałach sie; żech sie wyrychlała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyrychlała żeś sie; wyrychlałaś sie; żeś sie wyrychlała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyrychlała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyrychlały my sie; my sie wyrychlały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyrychlałyście sie; żeście sie wyrychlały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyrychlały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyrychlało żech sie; żech sie wyrychlało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyrychlało żeś sie; żeś sie wyrychlało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyrychlało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie wyrychloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie wyrychloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie wyrychloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie wyrychlali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie wyrychlali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie wyrychlali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie wyrychlała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie wyrychlała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie wyrychlała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie wyrychlały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie wyrychlały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie wyrychlały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie wyrychlało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie wyrychlało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie wyrychlało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyrychlej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie wyrychlo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyrychlejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie wyrychlajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyrychloł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyrychloł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyrychloł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyrychlali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyrychlali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyrychlali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyrychlała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyrychlała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyrychlała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyrychlały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyrychlały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyrychlały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyrychlało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyrychlało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyrychlało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie wyrychloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie wyrychloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie wyrychloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie wyrychlali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie wyrychlali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie wyrychlali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie wyrychlała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie wyrychlała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie wyrychlała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie wyrychlały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie wyrychlały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie wyrychlały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie wyrychlało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie wyrychlało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie wyrychlało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie wyrychloł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie wyrychloł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie wyrychloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie wyrychlali; bydymy sie wyrychlać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie wyrychlali; bydziecie sie wyrychlać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie wyrychlali; bydōm sie wyrychlać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie wyrychlała; byda sie wyrychlać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie wyrychlała; bydziesz sie wyrychlać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie wyrychlała; bydzie sie wyrychlać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie wyrychlały; bydyny sie wyrychlać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie wyrychlały; bydziecie sie wyrychlać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie wyrychlały; bydōm sie wyrychlać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie wyrychlało; byda sie wyrychlać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie wyrychlało; bydziesz sie wyrychlać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie wyrychlało; bydzie sie wyrychlać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wyrychlani sie
Rybnik

POL: wychodzić przed szereg, zgłaszać się na ochotnika

 

Siedź sam, a sie niy wyrychlej, niech sami kōmbinujōm.

Ty sie dycko wyrychlosz, bezto cie do wszystkigo wołajōm.

Ôn sie dycko wyrychlo do wszystkigo.

Podej dalij…