wyrychlaty

wyrychlaty – głoszący się na ochotnika, pchająy się do wszystkiego (pol.)

przymiotnikwyrychlaty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...wyrychlaty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...wyrychlato
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...wyrychlate
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... wyrychlaci; wyrychlate
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...wyrychlate
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...wyrychlatego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...wyrychlatej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...wyrychlatego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...wyrychlatych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...wyrychlatych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...wyrychlatymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...wyrychlatej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... wyrychlatymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... wyrychlatym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
wyrychlatym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...wyrychlatego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... wyrychlaty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..wyrychlato
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... wyrychlate
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
wyrychlatych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... wyrychlate
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
wyrychlatym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...wyrychlatōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...wyrychlatym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...wyrychlatymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...wyrychlatymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...wyrychlatym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..wyrychlatej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...wyrychlatym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...wyrychlatych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...wyrychlatych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...wyrychlaty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...wyrychlato
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... wyrychlate
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...wyrychlaci; wyrychlate
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...wyrychlate
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Kej żeś bōł taki wyrychlaty, a żeś sie zgłosiōł piyrszy, tōż terazki musisz iś farorzowi tyn sztrōm sprawić za darmo.

PL: Skoro byłeś taki szybki, a zgłosiłeś się pierwszy, więc teraz musisz iść ksiądzu ten prąd naprawić za darmo.

 

SI: Godōm ci, niy bydź tako wyrychlato, a niy ciś sie do kożdej roboty, ale ty mie niy słōchosz. Lepszy pedzieć: niy umia.

PL: Mówię ci, nie bądź taka napalona, a nie pchaj się do każdej pracy, ale ty mnie nie słuchasz. Lepiej powiedzieć: nie umiem.

 

Podej dalij…