wyrychlić sie

wyrychlić sie – wyjść przed szereg (pol.)

bezokolicznikwyrychlić sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyrychla sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyrychlisz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyrychli sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyrychlymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyrychlicie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyrychlōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyrychlōł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyrychlōł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyrychlōł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyrychlyli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyrychlyliście sie; żeście sie wyrychlyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyrychlyli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyrychlyła żech sie; wyrychlyłach sie; żech sie wyrychlyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyrychlyła żeś sie; wyrychlyłaś sie; żeś sie wyrychlyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyrychlyła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyrychlyły my sie; my sie wyrychlyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyrychlyłyście sie; żeście sie wyrychlyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyrychlyły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyrychlyło żech sie; żech sie wyrychlyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyrychlyło żeś sie; żeś sie wyrychlyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyrychlyło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie wyrychlōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie wyrychlōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie wyrychlōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie wyrychlyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie wyrychlyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie wyrychlyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie wyrychlyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie wyrychlyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie wyrychlyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie wyrychlyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie wyrychlyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie wyrychlyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie wyrychlyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie wyrychlyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie wyrychlyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyrychlij sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie wyrychli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyrychlijcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie wyrychlōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyrychlōł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyrychlōł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyrychlōł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyrychlyli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyrychlyli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyrychlyli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyrychlyła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyrychlyła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyrychlyła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyrychlyły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyrychlyły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyrychlyły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyrychlyło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyrychlyło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyrychlyło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie wyrychlōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie wyrychlōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie wyrychlōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie wyrychlyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie wyrychlyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie wyrychlyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie wyrychlyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie wyrychlyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie wyrychlyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie wyrychlyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie wyrychlyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie wyrychlyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie wyrychlyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie wyrychlyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie wyrychlyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wyrychlyni sie
Rybnik

POL: wyjść przed szereg, zgłosić się na ochotnika.

 

Ty sie dcko musisz kajś wyrychlić.

Kej żeś sie wyrychlōł tōż traz musisz ji to naszykować

Niy wyrychlijcie sie tam zaś do czego .

Podej dalij…