wysiednyć

wysiednyć (sie) – wysiąść (pol.)

bezokolicznikwysiednyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wysiedna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wysiedniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wysiednie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wysiednymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wysiedniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wysiednōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wysiednōł żech; wysiod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wysiednōł żeś; wysiod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wysiednōł; wysiod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wysiedli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wysiedliście; żeście wysiedli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wysiedli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wysiadła żech; wysiadłach; żech wysiadła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wysiadła żeś; wysiadłaś; żeś wysiadła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wysiadła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wysiadły my; my wysiadły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wysiadłyście; żeście wysiadły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wysiadły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wysiadło żech; żech wysiadło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wysiadło żeś; żeś wysiadło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wysiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wysiednōł; bōł żech wysiod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wysiednōł; bōł żeś wysiod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wysiednōł; bōł wysiod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wysiedli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wysiedli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wysiedli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wysiadła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wysiadła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wysiadła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wysiadły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wysiadły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wysiadły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wysiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wysiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wysiadło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wysiednij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wysiednie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wysiednijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wysiednōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wysiednōł bych; wysiod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wysiednōł byś; wysiod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wysiednōł by; wysiod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wysiedli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wysiedli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wysiedli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wysiadła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wysiadła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wysiadła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wysiadły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wysiadły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wysiadły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wysiadło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wysiadło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wysiadło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wysiednōł; bōł bych wysiod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wysiednōł; bōł byś wysiod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wysiednōł; bōł by wysiod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wysiedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wysiedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wysiedli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wysiadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wysiadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wysiadła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wysiadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wysiadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wysiadły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wysiadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wysiadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wysiadło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywysiednyty
rzeczownik odczasown.wysiednyci
Rybnik

 

Jo wysiedna jedyn przistanek warciyj, tōż dejcie pozōr, co niy przejedziecie za daleko.

Wysiednij, a ôtwōrz wrota.

Wysiedli my na złym przistanku a musieli my iś trzi kilometry piechty.

Podej dalij…