wyspinać

wyspinać (sie) – wspiąć (pol.)

bezokolicznikwyspinać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyspinōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyspinosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyspino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyspinōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyspinocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyspinajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyspinoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyspinoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyspinoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyspinali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyspinaliście; żeście wyspinali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyspinali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyspinała żech; wyspinałach; żech wyspinała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyspinała żeś; wyspinałaś; żeś wyspinała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyspinała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyspinały my; my wyspinały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyspinałyście; żeście wyspinały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyspinały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyspinało żech; żech wyspinało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyspinało żeś; żeś wyspinało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyspinało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyspinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyspinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyspinoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyspinali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyspinali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyspinali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyspinała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyspinała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyspinała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyspinały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyspinały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyspinały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyspinało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyspinało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyspinało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyspinej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyspino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyspinejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyspinajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyspinoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyspinoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyspinoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyspinali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyspinali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyspinali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyspinała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyspinała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyspinała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyspinały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyspinały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyspinały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyspinało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyspinało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyspinało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyspinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyspinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyspinoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyspinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyspinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyspinali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyspinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyspinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyspinała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyspinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyspinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyspinały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyspinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyspinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyspinało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyspinany
rzeczownik odczasown.wyspinani
Rybnik

POL: wspiąć się na drzwo, komin, wieżę, skałę itp.

 

Pōdź, wyspinej sie na tyn strōm, a ściepnij dzieciōm tyn bal, yno dej pozōr, aż niy ślecisz.

Kaj żeś sie  to tam wyspinoł na tyn mast?

Pōdź, wyspinōmy sie na tyn strōm, a zrobiymy se tam szałas.

 

Podej dalij…