wystrojić

wystrojić (sie) – wystroić, ubrać (pol.)

bezokolicznikwystrojić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wystroja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wystrojisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wystroji
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wystrojymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wystrojicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wystrojōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wystrojōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wystrojōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wystrojōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wystrojyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wystrojyliście; żeście wystrojyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wystrojyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wystrojyła żech; wystrojyłach; żech wystrojyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wystrojyła żeś; wystrojyłaś; żeś wystrojyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wystrojyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wystrojyły my; my wystrojyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wystrojyłyście; żeście wystrojyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wystrojyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wystrojyło żech; żech wystrojyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wystrojyło żeś; żeś wystrojyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wystrojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wystrojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wystrojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wystrojōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wystrojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wystrojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wystrojyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wystrojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wystrojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wystrojyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wystrojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wystrojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wystrojyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wystrojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wystrojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wystrojyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wystrōj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wystroji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wystrōjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wystrojōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wystrojōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wystrojōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wystrojōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wystrojyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wystrojyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wystrojyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wystrojyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wystrojyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wystrojyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wystrojyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wystrojyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wystrojyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wystrojyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wystrojyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wystrojyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wystrojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wystrojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wystrojōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wystrojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wystrojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wystrojyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wystrojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wystrojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wystrojyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wystrojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wystrojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wystrojyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wystrojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wystrojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wystrojyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywystrojōny
rzeczownik odczasown.wystrojyni
Rybnik

 

Jako żeś to wystrojōł tego synka, choćby hampelmana.

Kaj ty sie to zaś wybiyrosz, kej żeś sie tak wystrojyła?

 

Podej dalij…