wysuć

wysuć (sie) – wysypać (pol.)

bezokolicznikwysuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wysuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wysujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wysuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wysujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wysujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wysujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wysuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wysuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wysuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wysuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wysuliście; żeście wysuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wysuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wysuła żech; wysułach; żech wysuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wysuła żeś; wysułaś; żeś wysuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wysuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wysuły my; my wysuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wysułyście; żeście wysuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wysuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wysuło żech; żech wysuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wysuło żeś; żeś wysuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wysuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wysuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wysuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wysuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wysuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wysuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wysuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wysuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wysuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wysuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wysuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wysuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wysuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wysuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wysuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wysuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wysuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wysuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wysujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wysujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wysuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wysuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wysuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wysuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wysuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wysuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wysuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wysuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wysuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wysuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wysuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wysuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wysuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wysuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wysuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wysuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wysuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wysuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wysuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wysuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wysuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wysuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wysuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wysuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wysuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wysuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wysuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wysuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wysuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wysuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywysuty
rzeczownik odczasown.wysuci
Rybnik

 

Dej pozōr, aż niy wysujesz tgo cukru.

Idź, wysuj te hasi do hasioka.

Na wiosna wysujymy sam trocha bergi, coby ta drōga utwardzić.

Podej dalij…