wysuwać

wysuwać (sie) – wysypywać (pol.)

bezokolicznikwysuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wysuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wysuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wysuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wysuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wysuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wysuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wysuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wysuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wysuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wysuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wysuwaliście; żeście wysuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wysuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wysuwała żech; wysuwałach; żech wysuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wysuwała żeś; wysuwałaś; żeś wysuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wysuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wysuwały my; my wysuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wysuwałyście; żeście wysuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wysuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wysuwało żech; żech wysuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wysuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wysuwało żeś; żeś wysuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wysuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wysuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wysuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wysuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wysuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wysuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wysuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wysuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wysuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wysuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wysuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wysuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wysuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wysuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wysuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wysuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wysuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wysuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wysuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wysuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wysuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wysuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wysuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wysuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wysuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wysuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wysuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wysuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wysuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wysuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wysuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wysuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wysuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wysuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wysuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wysuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wysuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wysuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wysuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wysuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wysuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wysuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wysuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wysuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wysuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wysuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wysuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wysuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wysuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wysuwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wysuwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wysuwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wysuwali; bydymy wysuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wysuwali; bydziecie wysuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wysuwali; bydōm wysuwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wysuwała; byda wysuwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wysuwała; bydziesz wysuwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wysuwała; bydzie wysuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wysuwały; bydymy wysuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wysuwały; bydziecie wysuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wysuwały; bydōm wysuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wysuwało; byda wysuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wysuwało; bydziesz wysuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wysuwało; bydzie wysuwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywysuwany
rzeczownik odczasown.wyysuwani
Rybnik

 

Niy wysuwej tego hasio na drōga, bo tam je szkło a gwoździe.

Kery to wysuwo te hasi do lasa, przeca kożdy mo w dōma hasiok, a płaci za wywieziyni?

 

Podej dalij…