wyszpanować

wyszpanować (sie) – wyprężyć, naciągnąć (pol.)

bezokolicznikwyszpanować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyszpanuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyszpanujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyszpanuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyszpanujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyszpanujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyszpanujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyszpanowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyszpanowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyszpanowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyszpanowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyszpanowaliście; żeście wyszpanowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyszpanowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyszpanowała żech; wyszpanowałach; żech wyszpanowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyszpanowała żeś; wyszpanowałaś; żeś wyszpanowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyszpanowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyszpanowały my; my wyszpanowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyszpanowałyście; żeście wyszpanowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyszpanowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyszpanowało żech; żech wyszpanowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyszpanowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyszpanowało żeś; żeś wyszpanowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyszpanowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyszpanowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyszpanowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyszpanowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyszpanowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyszpanowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyszpanowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyszpanowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyszpanowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyszpanowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyszpanowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyszpanowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyszpanowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyszpanowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyszpanowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyszpanuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyszpanuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyszpanujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyszpanujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyszpanowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyszpanowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyszpanowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyszpanowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyszpanowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyszpanowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyszpanowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyszpanowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyszpanowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyszpanowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyszpanowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyszpanowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyszpanowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyszpanowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyszpanowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyszpanowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyszpanowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyszpanowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyszpanowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyszpanowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyszpanowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyszpanowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyszpanowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyszpanowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyszpanowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyszpanowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyszpanowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyszpanowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyszpanowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyszpanowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyszpanowany
rzeczownik odczasown.wyszpanowani
Rybnik

 

Wejź, wyszpanuj mi tyn drōt, co mi si niy bydzie matłoł.

Ta keta mosz za fest wyszpanowano, trza jōm trocha popuścić.

Doczkej, wyszpanuja trocha tyn kabel, coby niy wisioł po ziymi.

 

Podej dalij…