wyszpotawić

wyszpotawić (sie) – wykoślawić (pol.)

bezokolicznikwyszpotawić
aspekt
dok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyszpotawia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyszpotawisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyszpotawi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyszpotawiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyszpotawicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyszpotawiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyszpotawiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyszpotawiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyszpotawiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyszpotawiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyszpotawiyliście; żeście wyszpotawiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyszpotawiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyszpotawiyła żech; wyszpotawiyłach; żech wyszpotawiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyszpotawiyła żeś; wyszpotawiyłaś; żeś wyszpotawiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyszpotawiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyszpotawiyły my; my wyszpotawiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyszpotawiyłyście; żeście wyszpotawiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyszpotawiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyszpotawiyło żech; żech wyszpotawiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyszpotawiyło żeś; żeś wyszpotawiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyszpotawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyszpotawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyszpotawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyszpotawiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyszpotawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyszpotawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyszpotawiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyszpotawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyszpotawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyszpotawiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyszpotawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyszpotawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyszpotawiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyszpotawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyszpotawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyszpotawiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyszpotaw
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyszpotawi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyszpotawcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyszpotawiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyszpotawiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyszpotawiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyszpotawiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyszpotawiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyszpotawiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyszpotawiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyszpotawiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyszpotawiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyszpotawiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyszpotawiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyszpotawiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyszpotawiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyszpotawiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyszpotawiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyszpotawiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyszpotawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyszpotawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyszpotawiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyszpotawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyszpotawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyszpotawiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyszpotawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyszpotawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyszpotawiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyszpotawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyszpotawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyszpotawiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyszpotawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyszpotawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyszpotawiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyszpotawiōny
rzeczownik odczasown.wyszpotawiyni
Rybnik

 

Jako ty to chodzisz, że kożde strzewiki tak wyszpotawisz.

Nowe strzewiki, a zaś żeś ich tak wyszpotawiyła, bydymy musieć iś z tobōm do dochtora cie pobadać.

 

Podej dalij…