wytargać

wytargać (sie) – wyrwać, wydrzeć (pol.)_

bezokolicznikwytargać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wytargōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wytargosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wytargo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wytargōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wytargocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wytargajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wytargoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wytargoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wytargoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wytargali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wytargaliście; żeście wytargali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyargali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wytargała żech; wytargałach; żech wytargała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wytargała żeś; wytargałaś; żeś wytargała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wytargała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wytargały my; my wytargały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wytargałyście; żeście wytargały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wytargały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wytargało żech; żech wytargało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wytargało żeś; żeś wytargało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wytargało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wytargoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wytargoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wytargoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wytargali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wytargali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wytargali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wytargała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wytargała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wytargała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wytargały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wytargały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wytargały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wytargało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wytargało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wytargało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wytargej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wytargo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wytargejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wytargajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wytargoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wytargoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wytargoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wytargali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wytargali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wytargali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wytargała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wytargała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wytargała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wytargały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wytargały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wytargały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wytargało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wytargało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wytargało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wytargoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wytargoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wytargoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wytargali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wytargali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wytargali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wytargała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wytargała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wytargała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wytargały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wytargały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wytargały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wytargało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wytargało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wytargało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywytargany
rzeczownik odczasown.wytargani
Rybnik

 

Wytargoł żech se dziura w galotach na gwoździu.

Trza wytargać tyn ôgniszcz we kartoflach podwiyl niy kwitnie.

Wytargej tam pora ćwikli krowie.

 

 

 

Podej dalij…