wytrzimać

wytrzimać (sie) – wytrzymać (pol.)

bezokolicznikwytrzimać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wytrzimia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wytrzimiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wytrzimie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wytrzimiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wytrzimiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wytrzimiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wytrzimoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wytrzimoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wytrzimoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wytrzimali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wytrzimaliście; żeście wytrzimali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wytrzimali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wytrzimała żech; wytrzimałach; żech wytrzimała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wytrzimała żeś; wytrzimałaś; żeś wytrzimała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wytrzimała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wytrzimały my; my wytrzimały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wytrzimałyście; żeście wytrzimały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wytrzimały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wytrzimało żech; żech wytrzimało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wytrzimało żeś; żeś wytrzimało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wytrzimało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wytrzimoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wytrzimoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wytrzimoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wytrzimali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wytrzimali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wytrzimali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wytrzimała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wytrzimała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wytrzimała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wytrzimały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wytrzimały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wytrzimały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wytrzimało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wytrzimało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wytrzimało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wytrzimej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wytrzimie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wytrzimejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wytrzimiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wytrzimoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wytrzimoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wytrzimoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wytrzimali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wytrzimali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wytrzimali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wytrzimała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wytrzimała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wytrzimała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wytrzimały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wytrzimały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wytrzimały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wytrzimało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wytrzimało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wytrzimało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wytrzimoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wytrzimoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wytrzimoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wytrzimali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wytrzimali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wytrzimali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wytrzimała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wytrzimała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wytrzimała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wytrzimały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wytrzimały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wytrzimały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wytrzimało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wytrzimało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wytrzimało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywytrzimany
rzeczownik odczasown.wytrzimani
Rybnik

 

Chłopie, jak ty bydzisz dalij taki zmierzły, to jo sam z tobōm dłōgo niy wytrzimia.

Wytrzimiesz jeszcze chwila, bo haźle sōm tam na drugim kōńcu placu?

Jo musza iś do kościoła warciyj, coby se siednyć, bo jo niy wytrzimia godzina stoć.

 

Podej dalij…