wyzbiyrać

wyzbiyrać (sie) – wyzbierać (pol.)

bezokolicznikwyzbiyrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyzbiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyzbiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyzbiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyzbiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyzbiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyzbiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyzbiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyzbiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyzbiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyzbiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyzbiyraliście; żeście wyzbiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyzbiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyzbiyrała żech; wyzbiyrałach; żech wyzbiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyzbiyrała żeś; wyzbiyrałaś; żeś wyzbiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyzbiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyzbiyrały my; my wyzbiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyzbiyrałyście; żeście wyzbiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyzbiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyzbiyrało żech; żech wyzbiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyzbiyrało żeś; żeś wyzbiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyzbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyzbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyzbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyzbiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyzbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyzbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyzbiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyzbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyzbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyzbiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyzbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyzbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyzbiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyzbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyzbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyzbiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyzbiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyzbiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyzbiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyzbiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyzbiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyzbiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyzbiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyzbiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyzbiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyzbiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyzbiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyzbiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyzbiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyzbiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyzbiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyzbiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyzbiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyzbiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyzbiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyzbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyzbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyzbiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyzbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyzbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyzbiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyzbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyzbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyzbiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyzbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyzbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyzbiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyzbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyzbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyzbiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyzbiyrany
rzeczownik odczasown.wyzbiyrani
Rybnik

 

Wyzbiyrej z tej biksy wszystki szruby szōstki.

Kej żeś strzaskoł ta flaszka, tōż teraz wyzbiyrej te szkło, aż kery nań niy wlezie, abo niy najedzie.

 

Podej dalij…