yjzel

yjzel – osioł (pol.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…yjzel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…yjzla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…yjzlowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…yjzla
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...yjzlym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…yjzlu
Wołacz l. poj. Ty…yjzlu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…yjzle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…yjzlōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…yjzlōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…yjzle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…yjzlami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…yjzlach
Wołacz l. mn. Wy…yjzle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Tyś tyż je uparty, choćby jaki yjzel.

PL: Ty jesteś  uparty,  jak jakiś osioł.

 

SI: Niy przikludzej mi sam wiyncyj tego yjzla dudōm.

PL: Nie przyprowadzaj mi tutaj więcej tego osła do domu.

 

Podej dalij…