za wczas

za wczas – za wcześnie (pol.)

 

Dyć to mosz za wczas, bydziesz pōł godziny czakoł na tyn cug.

Kej żeś prziszoł za wczas, tōż musisz doczkać,aże sie zbiera.

Niy mosz to za wczas iś do tej szkoły?

Podej dalij…