zachcieć sie

zachcieć sie – mieć zachciankę, mieć chęć (pol.)

bezokolicznikzachcieć sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zachce mi sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zachce ci sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zachce mu sie; zachce ji sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zachce nōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zachce wōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zachce im sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zachciało mi sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zachciało ci sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zachciało mu sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zachciało nōm sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zachciało wōm sie
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zachciało im sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zachciało mi sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zachciało ci sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zachciało ji sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zachciało nōm sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zachciało wōm sie
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zachciało im sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zachciało mi sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zachciało ci sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zachciało mu sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.było mi sie zachciało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
było ci sie zachciało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.było mu sie zachciało
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. było nōm sie zachciało
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. było wōm sie zachciało
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.było im sie zachciało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.było mi sie zachciało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. było ci sie zachciało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.było ji sie zachciało
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. było nōm sie zachciało
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
było wōm sie zachciało
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.było im sie zachciało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było mi sie zachciało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było ci sie zachciało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mu sie zachciało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . niech ci sie zachce
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mu sie zachce; niech ji sie zachce
tr. rozk. l. mn. 1. os.
tr. rozk. l. mn. 2. os.niech wōm sie zachce
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech im sie zachce
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zachciało by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zachciało by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zachciało by mu sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zachciało by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zachciało by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zachciało by im sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zachciało by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zachciało by ci sie

tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zachciało by ji sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zachciało by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zachciało by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zachciało by im sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zachciało by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zachciało by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zachciało by mu sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. zachciało by nōm sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zachciało by wōm sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zachcialo by im sie
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zachciałoby nōm sie
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.zachciało by wōm sie
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zachciało by nōm sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zachciało by mi sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zachciało by ci sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. zachciało by ji sie
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.zachciało by nōm sie
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.zachciało by wōm sie
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. zachciało by im sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. zachciało by mi sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. zachciało by ci sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zachciało by mu sie
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.zachcyni sie
Rybnik

POL: mieć zachciankę, mieć niepohamowaną chęć na coś.

 

Dyć dej mu jednego tego bōmbōna, bojeszcze sie mu zachce.

Musioł żech se kupić loda, bo by mi sie było zachciało.

Babie sie zachciało pizze, tōż musioł żech ôbsztelować.

 

 

 

Podej dalij…