zaciepać

zaciepać (sie) – zarzucić (pol.)

bezokolicznikzaciepać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaciepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaciepiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaciepie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaciepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaciepiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaciepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaciepoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaciepoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaciepoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaciepali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaciepaliście; żeście zaciepali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaciepali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaciepała żech; zaciepałach; żech zaciepała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaciepała żeś; zaciepałaś; żeś zaciepała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaciepała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaciepały my; my zaciepały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaciepałyście; żeście zaciepały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaciepały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaciepało żech; żech zaciepało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaciepało żeś; żeś zaciepało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaciepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaciepoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaciepali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaciepali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaciepała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaciepała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaciepały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaciepały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaciepało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaciepało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaciepej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaciepie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaciepejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaciepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaciepoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaciepoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaciepoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaciepali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaciepali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaciepali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaciepała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaciepała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaciepała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaciepały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaciepały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaciepały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaciepało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaciepało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaciepało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaciepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaciepoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaciepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaciepali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaciepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaciepała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaciepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaciepały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaciepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaciepało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaciepany
rzeczownik odczasown.zaciepani
Rybnik

POL: zarzucić np. dziurę w ziemi, rzucając wielokrotnie łopatą z ziemią

 

Jo żech se wykopoł dziura, coby ôkolnik postawić, a synek wziōń łopata a mi ta dziura zaciepoł.

Ruła z wodōm juz pociōngli, tōż muszymy teraz wziōńś łopaty a ta dziura zaciepać.

Wejź, zaciepej ta dziura, aż tam jeszcze kere dziecko niy wleci.

 

 

Podej dalij…