zaciepować

zaciepować (sie) – zarzucać (pol.)

bezokolicznikzaciepować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaciepuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaciepujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaciepuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaciepujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaciepujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaciepujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaciepowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaciepowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaciepowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaciepowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaciepowaliście; żeście zaciepowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaciepowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaciepowała żech; zaciepowałach; żech zaciepowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaciepowała żeś; zaciepowałaś; żeś zaciepowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaciepowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaciepowały my; my zaciepowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaciepowałyście; żeście zaciepowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaciepowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaciepowało żech; żech zaciepowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaciepowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaciepowało żeś; żeś zaciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaciepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaciepowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaciepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaciepowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaciepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaciepowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaciepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaciepowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaciepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaciepowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaciepuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaciepuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaciepujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaciepujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaciepowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaciepowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaciepowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaciepowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaciepowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaciepowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaciepowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaciepowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaciepowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaciepowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaciepowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaciepowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaciepowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaciepowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaciepowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaciepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaciepowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaciepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaciepowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaciepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaciepowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaciepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaciepowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaciepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaciepowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zaciepowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zaciepowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zaciepowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zaciepowali; bydymy zaciepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zaciepowali; bydziecie zaciepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zaciepowali; bydōm zaciepować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zaciepowała; byda zaciepować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zaciepowała; bydziesz zaciepować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zaciepowała; bydzie zaciepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zaciepowały; bydymy zaciepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zaciepowały; bydziecie zaciepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zaciepowały; bydōm zaciepować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zaciepowało; byda zaciepować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zaciepowało; bydziesz zaciepować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zaciepowało; bydzie zaciepować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaciepowany
rzeczownik odczasown.zaciepowani
Rybnik

POL: (1) zarzucać sobie coś na ramię; (2) zarzucać np. łopatą wykop.

 

Ty kładź tyn kabel, a jo już byda za tobōm zaciepowoł  ta dziura.

Dyć doczkej, bo  ci pōmoga, a niy zaciepuj sōm tego miecha na pleca.

Na razie jeszcze niy mogymy zaciepować tej dziury, bo trza wyprōbować, czy ta ruła niy ciecze.

 

Podej dalij…