zadziubać

zadziubać (sie) – zadziobać (pol.)

bezokolicznikzadziubać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zadziubia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zadziubiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zadziubie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zadziubiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zadziubiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zadziubiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zadziuboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zadziuboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zadziuboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zadziubali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zadziubaliście; żeście zadziubali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zadziubali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zadziubała żech; zadziubałach; żech zadziubała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zadziubała żeś; zadziubałaś; żeś zadziubała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zadziubała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zadziubały my; my zadziubały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zadziubałyście; żeście zadziubały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zadziubały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zadziubało żech; żech zadziubało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zadziubało żeś; żeś zadziubało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zadziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zadziuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zadziuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zadziuboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zadziubali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zadziubali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zadziubali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zadziubała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zadziubała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zadziubała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zadziubały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zadziubały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zadziubały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zadziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zadziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zadziubało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zadziubej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zadziubie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zadziubejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zadziubiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zadziuboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zadziuboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zadziuboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zadziubali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zadziubali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zadziubali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zadziubała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zadziubała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zadziubała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zadziubały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zadziubały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zadziubały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zadziubało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zadziubało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zadziubało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zadziuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zadziuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zadziuboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zadziubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zadziubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zadziubali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zadziubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zadziubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zadziubała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zadziubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zadziubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zadziubały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zadziubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zadziubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zadziubało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzadziubany
rzeczownik odczasown.zadziubani
Rybnik

 

Trza ta kwuka z kurzyntami zawrzyć do inkszej kloty, co ich inksze kury niy zadziubiōm.

Niy dała żech pozōr, tōż kokot zadziuboł jedne kurza.

Dowej pozōr, aż te stare kury niy zadziubiōm tym  młodych.

Podej dalij…