zafuczeć

zafuczeć (sie) – zadyszyć (pol.)

bezokolicznikzafuczeć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zafucza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zafuczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zafuczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zafuczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zafuczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zafuczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zafuczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zafuczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zafuczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zafuczeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zafuczeliście; żeście zafuczeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zafuczeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zafuczała żech; zafuczałach; żech zafuczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zafuczała żeś; zafuczałaś; żeś zafuczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zafuczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zafuczały my; my zafuczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zafuczałyście; żeście zafuczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zafuczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zafuczało żech; żech zafuczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zafuczało żeś; żeś zafuczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zafuczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zafuczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zafuczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zafuczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zafuczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zafuczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zafuczeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zafuczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zafuczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zafuczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zafuczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zafuczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zafuczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zafuczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zafuczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zafuczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zafucz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zafuczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zafuczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zafuczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zafuczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zafuczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zafuczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zafuczeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zafuczeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zafuczeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zafuczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
fuczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zafuczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zafuczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zafuczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zafuczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zafuczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zafuczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zafuczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zafuczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zafuczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zafuczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zafuczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zafuczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zafuczeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zafuczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zafuczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zafuczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zafuczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zafuczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zafuczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zafuczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zafuczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zafuczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzafuczany
rzeczownik odczasown.zafuczyni
Rybnik

 

Niy leć tak, bo jo sie za tobōm zafucza.

Trocha żech sie zafuczoł, tōż musza trocha dychnyć.

Bier se to pomału, bo sie zafuczysz.

Tak żech pilowała, aż żech sie zafuczała.

 

Podej dalij…