zagasić

zagasić (sie) – zgasić, wyłączyć (pol.)

bezokolicznikzagasić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zagasza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagasisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zagasi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagaszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagasicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagaszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagasiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagasiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagasiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagasiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagasiyliście; żeście zagasiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagasiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zagasiyła żech; zagasiyłach; żech zagasiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagasiyła żeś; zagasiyłaś; żeś zagasiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagasiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagasiyły my; my zagasiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagasiyłyście; żeście zagasiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagasiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagasiyło żech; żech zagasiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagasiyło żeś; żeś zagasiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zgasiōał
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagasiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagasiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagasiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagasiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagasiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagasiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagasiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagasiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagasiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagasiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagasiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagasiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zagoś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zagasi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zagoście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagaszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagasiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagasiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagasiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagasiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagasiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagasiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagasiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagasiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagasiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagasiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagasiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagasiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagasiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagasiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagasiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagasiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagasiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagasiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagasiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagasiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagasiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagasiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagasiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagasiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagasiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagasiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagasiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagasiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagasiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagasiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzagaszōny
rzeczownik odczasown.zagaszyni
Rybnik

POL: (1) zgasić ogień, ognisko, pożar; (2) wyłączyć, świato wyłącznikiem, samochōd kluczykiem, radio, telewizor itp.

Zagoś już tyn telewizōr a idymy spać.

Zagasza ta lampa, po co sie mo świycić, kej je widno.

Zagoście dobrze ta fojera, aż niy wygorymy.

Podej dalij…