zagnać

zagnać (sie) – zapędzić (pol.)

bezokolicznikzagnać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zażyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zażyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zażynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zażynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zażyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zażynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagnoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagnoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagnoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagnali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagnaliście; żeście zagnali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagnali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zagnała żech; zagnałach; żech zagnała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagnała żeś; zagnałaś; żeś zagnała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagnała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagnały my; my zagnały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagnałyście; żeście zagnały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagnały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagnało żech; żech zagnało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagnało żeś; żeś zagnało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagnało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagnoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagnali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagnali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagnali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagnała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagnała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagnała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagnały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagnały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagnały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagnało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagnało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagnało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zażyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zażynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zażyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zażynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagnoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagnoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagnoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagnali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagnali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagnali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagnała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagnała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagnała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagnały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagnały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagnały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagnało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagnało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagnało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagnoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagnali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagnała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagnały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagnało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzagnany
rzeczownik odczasown.zagnani
Rybnik

 

Musisz wziōnś ta ôwieczka a jōm ku baranowi zagnać, bo sie biego.

Pōdź mi pōmōc zagnać te kury do kotyka, bo sama niy dōm rady.

Zażyń te gynsi do kotyka.

Doczkej, aż zażyna ta krowa na łōnka.

 

 

Podej dalij…