zagnyć

zagnyć (sie) – zagiąć (pol.)

bezokolicznikzagnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zagna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zagnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagliście; żeście zagli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zagła żech; zagłach; żech zagła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagła żeś; zagłaś; żeś zagła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagły my; my zagły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagłyście; żeście zagły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagło żech; żech zagło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagło żeś; żeś zagło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zagnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zagnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zagnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzagnyty
rzeczownik odczasown.zagnyci
Rybnik

 

Zagnij se te rynkowy, aż se ich niy zatōnkosz w tej wodzie.

Zagnij tyn kōniec drōta, aż kerego niy bodnie.

 

 

Podej dalij…