zagodać

zagodać – zagadać (pol.)

bezokolicznikzagodać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zagodōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagodosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zagodo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagodōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagodocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagodajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagodoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagodoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagodoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagodali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagodaliście; żeście zagodali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagodali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zagodała żech; zagodałach; żech zagodała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagodała żeś; zagodałaś; żeś zagodała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagodała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagodały my; my zagodały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagodałyście; żeście zagodały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagodały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagodało żech; żech zagodało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagodało żeś; żeś zagodało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagodało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagodoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagodali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagodali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagodali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagodała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagodała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagodała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagodały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagodały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagodały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagodało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagodało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagodało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zagodej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zagodo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zagodejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagodajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagodoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagodoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.opgodoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagodali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagodali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagodali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagodała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagodała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagodała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagodały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagodały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagodały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagodało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagodało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagodało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagodoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagodali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pogodała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagodały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagodało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zagodani
Rybnik

POL: (1) zagadać, nawiązać rozmowę; (2) zamęczyć kogoś swoim mówieniem, nie dopuścić go do głosu.

 

Dyć idź, a zagodej z tōm dziołchōm, możno pudzie z tobōm zatańcować

Ôn poradzi kożdego zagodać, ale w robocie niy ma taki wartki, jak we godce.

Podej dalij…