zagoreć

zagoreć – zapalić się (pol.)

bezokolicznikzagoreć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zagora
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagoresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zagore
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagorymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagorecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagorōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagoroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagoroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagoroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagoreli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagoreliście
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagoreli
cz. przesz. l. poj. 1. os. -. ż.zagorała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagorała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagorała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagorały my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagorałyście; żeście zagorały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagorały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagorało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagorało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagorało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagoroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagoroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagoroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagoreli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagoreli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagoreli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagorała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagorała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagorała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagorały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagorały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagorały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagorało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagorało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagorało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zagorej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zagore
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. oszagorejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagorōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagoroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagoroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagoroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagoreli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagoreli byście; byście zagoreli
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagoreli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagorała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagorała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagorała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagorały by my; by my zagorały
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagorały byście; byście zagorały
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagorały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagorało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagorało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagorało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagoroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagoroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagoroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagoreli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagoreli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagoreli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagorała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagorała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagorała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagorały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagorały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagorały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagorało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagorało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagorało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzagorany
rzeczownik odczasown.zagorani
Rybnik

 

Dej pozōr, aż ci tyn serwet niy zagore ôd tej świyczki.

Gardina zagorała, a byli by my wygoreli, kej bych jōm bez ôkno niy wyciepnōł.

Sōmsiadowi tak kedyś zagorało siano we stodole, bo skludziyli włażne a sie zaparziło.

Podej dalij…