zagrabić

zagrabić (sie) – zagrabić (pol.)

bezokolicznikzagrabić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zagrabia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zagrabisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zagrabi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zagrabiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zagrabicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zagrabiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zagrabiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zagrabiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zagrabiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zagrabiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zagrabiyliście; żeście zagrabiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zagrabiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zagrabiyła żech; zagrabiyłach; żech zagrabiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zagrabiyła żeś; zagrabiyłaś; żeś zagrabiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zagrabiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zagrabiyły my; my zagrabiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zagrabiyłyście; żeście zagrabiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zagrabiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zagrabiyło żech; żech zagrabiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zagrabiyło żeś; żeś zagrabiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zagrabiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zagrabiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zagrabiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zagrabiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zagrabiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zagrabiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zagrabiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zagrabiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zagrabiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zagrabiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zagrabiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zagrabiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zagrabiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zagrabiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zagrabiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zagrabiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zagrob
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zagraabi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zagrobcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zagrabiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zagrabiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zagrabiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zagrabiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zagrabiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zagrabiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zagrabiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zagrabiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zagrabiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zagrabiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zagrabiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zagrabiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zagrabiyły by

tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zagrabiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zagrabiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zagrabiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zagrabiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zagrabiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zagrabiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zagrabiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zagrabiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zagrabiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zagrabiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zagrabiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zagrabiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zagrabiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zagrabiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zagrabiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zagrabiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zagrabiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zagrabiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzagrabiōny
rzeczownik odczasown.zagrabiyni
Rybnik

 

Zagrob te iści, bo za chwila ich wiater po całej zegrodzie rozwieje.

Zagrabiōł żeś ta trowa, co żech ci kozała?

Pōdź, zagrabiymy te rżysko, bo chca tam krowa przibić

Podej dalij…